Adresa furnizare lista cu pacienții aflați în carantină și în izolarea medicilor de familie

Subscrisa SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, cu sediul în Timișoara, str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată în registrul special – Asociații aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, reprezentată prin Președinte Dr. Mihai Sorin Iacob și subscrisa asociația PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ, înregistrată în registrul special – Asociații aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 48/20.11.2000, CIF 13559560, reprezentată legal prin Președinte Sârbovan Vlad Călin, având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 vă prezentăm situația în care se află medicii de familie la data prezenţei și vă solicităm DE URGENȚĂ ajutorul.
Întrucât coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu celelalte instituţii implicate (art. 5 din Decretul nr. 195/2020), vă adresăm solicitările de mai jos.
Vă rugăm să ne furnizaţi, fiecărui medic de familie în parte din judeţul Timiş, lista cu pacienţii aflaţi în autoizolare şi carantină la domiciliu conform Ordinului 497/25.03.2020, conform evidentei şi bazelor de date pe care le deţineţi, pentru a evita să se mai repete situaţii neplăcute care au avut loc recent în judeţul Timiş, ca şi cea de la Liebling, existând marele risc în continuare, ca anumite persoane să declare fals pe propria răspundere la medicul de familie.

O considerăm ca pe o obligaţie morală, să încercăm să solicităm aceste date ale persoanelor
aflate în autoizolare sau carantina, strict necesare pentru evidenţa epidemiologică a fiecărui medic de
familie în parte, din judeţul Timiş. Dacă nu este posibil acest lucru, vă rugăm să ne daţi accesul la o
bază comună cu aceste persoane aflate în autoizolare sau carantină la domiciliu, pentru că medicii
să poată verifica eventuala prezenţa a pacienţilor, şi a putea lua imediat măsurile care se impun.

Leave a comment