Adresa OUG 180/2020 si Amendamente

CĂTRE,

 GUVERNUL ROMÂNIEI,

pm@gov.ro

-În atenția d-lui Prim-Ministru Ludovic ORBAN – Stimate Domnule Prim-Ministru,

 MINISTERUL SĂNĂTĂŢII,

ministru@ms.ro

– În atenția d-lui Ministru Nelu TĂTARU – Stimate Domnule Ministru,

 Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,

cabinet_presedinte@casan.ro

– În atenția d-nei Adela COJAN – Președinte –Stimată Doamnă Președinte,

 Spre știință:

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

office@cmr.ro

– În atenția d-lui Președinte, prof. univ. dr. Daniel Coriu –Stimate Domnule Președinte,

 COLEGIUL MEDICILOR TIMIȘ

colegmedtm@gmail.com

– În atenția d-lui președinte Prof.Dr. Lazăr Octavian Fulger – Stimate Domnule Președinte,

Buna ziua,

Va transmitem urmatoarele documenete cu privire la OUG nr. 180/2020

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea

unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc

epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de

sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la

acordarea concediilor medicale, si vă supunem spre analiza si mediere

urmatoarele aspecte cuprinse in adresa si amendamenetele atasate.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, cu sediul în Timișoara,

str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată în registrul special

aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF

17517479, reprezentată prin Președinte Dr. Mihai Sorin Iacob și

PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ, înregistrat în registrul special

aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 48/20.11.2000, CIF

13559560, reprezentată prin Președinte Sârbovan Vlad Călin,

Va multumim pentru intelegere,

Medicii de Familie din Timis, reprezentati de:

ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, cu sediul în Timișoara,

str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată în registrul special

aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF

17517479, reprezentată prin Președinte Dr. Mihai Sorin Iacob și

PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ, înregistrat în registrul special

aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 48/20.11.2000, CIF

13559560, reprezentată prin Președinte Sârbovan Vlad Călin,

reprezentate prin Avocat Cecilia Paunescu.