WFUMB 2021 Timisoara

Stimaţi colegi, În Timişoara va avea loc anul viitor, în perioada 26-29 Mai 2021, Congresul Mondial de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie – “The 18th WFUMB 2021 Congress”, Congresul European EFSUMB 2021(Federaţia Europeană de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie) – “The 33th Congress of EFSUMB”,…

Read more

Convocator AGA STMF

CONVOCATOR CONSILIUL DIRECTOR al asociației SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședințaadunării generale a SOCIETĂȚII TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 23 iulie 2020, orele 12,00, ce va avea loc la Colegiul…

Read more

Comunicat comun STMF și Patronat

Subscrisa SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, cu sediul în Timișoara, str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată în registrul special – Asociații aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, reprezentată prin Președinte Dr. Mihai Sorin Iacob și subscrisa asociația PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ,…

Read more

Testarea Medicilor de Familie

Stimaţi colegi,     Pe lângă măsurile de distanţare socială pe care le salutăm cu toţii, considerăm că este momentul să întreprindem măsuri de diagnosticare extinsă, dar nu la nivelul “Preşedinţilor de Bloc”, ci în mod special în rândul personalului medical.     Conform legislaţiei actuale, un medic care…

Read more

NEGLIJENŢA UCIDE

Constatăm cu disperare faptul că autorităţile nici până în prezent nu au luat nici o măsură, în sensul de a proteja medicii şi personalul medical din medicina primară în această luptă comună cu pandemia Covid-19. • Dorim să vă reamintim că în caz de PANDEMIE,…

Read more