Convocator 28 Septembrie 2023

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 28 SEPTEMBRIE 2023, orele 12.30, ce va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, cu următoarea Ordine de zi:

  1. Intalnire si discutii cu factori decizionali si reprezentantii IcMed despre noile servicii de preventie si de monitorizarea bolnavilor cronici si a ultimilor modificări din Contractul-cadru de Asigurari 2023. (Rugăm membrii ASTMF sa ne trimită pe adresa office@stmf.ro intrebarile si nelamuririle voastre fata de raportările noilor servicii.)
  2. Prezentarea viitoarelor modificări atât ale Codului Fiscal cât şi a altor ordonanţe de modificare a legislaţiei fiscale, şi impactul financiar asupra medicinei de familie în diversele forme de organizare de către experţii noştri din Departamentul Financiar – D-na Ec. Expert Florina Florea – Cenzor ASTMF.
  3. Informare despre stadiul distribuirii Dispozitivelor Medicale (Concentratorul de Oxigen, Pulsoximetru, Teste Antigen Rapide Covid 19) de către ASTMF, şi desfăşurarea în continuare al acestui proiect pentru membrii ASTMF.
  4. Invitaţie de participare a colegilor MF din Timiş la a XI-a ediție Conferința Națională de Medicina Familiei, eveniment care se va desfășura în perioada 19-22 octombrie 2023, la Călimănești Căciulata în format hybrid, https://www.cnmf2023.ro/ eveniment organizat în comun cu EURIPA CONFERENCE https://forum.euripa.org/
  5. Organizarea viitoarei Conferinţe Balcanice de Medicină de Familie, organizată de către ASTMF împreună cu Colegiul Medicilor Timis, care va avea loc în Timişoara – Capitala Culturală Europeană, şi implicarea membrilor ASTMF în organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment în luna Decembrie 2023.
  6. Alegerea cenzorilor ASTMF în conformitate cu prevederile din Statut, alături Cenzorul de specialitate aflat în contract cu organizaţia profesională.
  7. Diverse.

Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesul-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
Desemnarea secretarului de ședință. Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 28 Septembrie 2023, orele 13,00, ce va avea loc la la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.
Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email office@stmf.ro, persoană de contact dr. Claudiu Dima, Secretar ASTMF. (tel 0722463169)
Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa office@stmf.ro. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

CD ASTMF: Elisabeta Spataru, Sonia Fizesan, Oana Ciucure, Claudiu Dima.
PREȘEDINTE: Mihai Sorin IACOB.