CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ASTMF – 19 DECEMBRIE 2022

CONVOCATOR SEDINTA

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 19 DECEMBRIE 2022, orele 12,30, ce va avea loc la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, cu următoarea Ordine de zi: 1. Propuneri de modificare a Normelor de aplicare a Contractului Cadru 2023 din partea ASTMF. 2. Informări și discuții despre Balul de Crăciun al Medicilor de Familie din Timiș.

 1. Prezentarea stadiului actual al Centrelor de Permanentă din Timiș – Departamentul CP (cate centre au ramas functionale, cate s-au inchis efectiv si cate sunt in contencios ).
 2. Organizarea Cursului de Medicină de Urgenţă Prespitaliceasca de către ASTMF – Colegiul Medicilor Timiș, si finalizarea inscrierilor. Curriculum acestor 6 module de simpozioane(Urgente prespitalicesti- UPU, Urgente chirurgicale- urologie, traumatologie si chirurgie generala, Urgente Medicale, Urgente Ginecologice si obstetricale, Urgente Pediatrice), si lectorii propusi prin Colegiul Medicilor si ASTMF.
 3. Actualizarea si armonizarea Statutului Asociatiei Societatea Timis de Medicina Familiei în conformitate cu statutul Societatii Nationale de Medicina Familiei la care suntem afiliati. https://snmf.ro/wp-content/uploads/2022/09/STATUTUL-SNMF-4-feb-2021.pdf https://snmf.ro/wp-content/uploads/2018/10/ROF-SNMF-iulie-2018.pdf 6. Reprezentarea si suportul juridic din partea ASTMF pentru consultanta juridica a membrilor ASTMF 7. Diverse.
 • Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
 • Desemnarea secretarului de ședință.
  Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
  În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 19 decembrie 2022, orele 13,00, ce va avea loc la la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email office@stmf.ro, persoană de contact dr. Claudiu Dima , Secretar ASTMF.( tel 0722463169)
  Reprezentarea asociaților se poate face doar de către alți asociați, pe bază de procuri speciale, care se vor completa și trimite scanate la adresa office@stmf.ro, până la data de 16.12.2022, orele 17, urmând a fi prezentate în original la ședința adunării generale a asociației.
  Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa office@stmf.ro. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.
  CD ASTMF, 12.12.2022