Convocator ședință 16 MARTIE 2023

ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI TIMIŞOARA, STR. CĂPITAN DAMȘESCU, NR.
40, AP.7, JUD. TIMIȘ REGISTRUL ASOCIAȚIILOR DE LA JUDECĂTORIA TIMIȘOARA NR. 31/11.04.2005
CIF 17517479
CONVOCATOR
CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 16 MARTIE 2023, orele 12,30, care va avea loc la Casa Calfelor Kolping Timisoara, din Str. Dr. Ioan Bonțilă, Nr. 12-14, 300315 Timișoara, jud. Timiș, cu următoarea Ordine de zi:
SIMPOZION MEDICAL al AstraZeneca – Infecțiile de tract respirator determinate de virusul sincițial respirator. Profilaxia o necesitate! Triplă protecție împotriva exacerbărilor, spitalizărilor și mortalității prin BPOC.

 1. Propuneri de modificare a Proiectului Contractului Cadru 2023 din partea ASTMF. Memoriu ASTMF despre Contractele separate pentru neasigurați și servicii profilactice finanțate din fonduri separate. Dezbaterea publică referitoare la Contractul Cadru 2023.
 1. Informare despre stadiul distribuirii Dispozitivelor Medicale (Concentratorul de Oxigen, Pulsoximetru, Teste Antigen Rapide Covid 19) de către ASTMF. 3. Situaţia activităţii actuale a Departamentelor ASTMF, înscrierea și sprijinirea dezvoltării acestora de către membrii ASTMF. Prezentarea unor activitati ale ASTMF pe canalul YouTube.
 2. Informare despre programarea Modulului nr.2 pentru Simpozionul de Medicină de Urgenţă Prespitaliceasca organizat de către ASTMF – Colegiul Medicilor Timiș, şi finalizarea înscrierilor. Înscrierea la Modulul 2 din cadrul Proiectului STMF-Colegiul Medicilor Timiş. Curriculum acestor 6 module de simpozioane (Urgente prespitalicesti- UPU, Urgente chirurgicale – urologie, traumatologie şi chirurgie generală, Urgenţe Medicale, Urgente Ginecologice şi obstetricale, Urgente Pediatrice), şi lectorii propuşi prin Colegiul Medicilor Timiş şi ASTMF.
 3. Diverse.
  • Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesul-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
  • Desemnarea secretarului de ședință.
  Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
  În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 16 MARTIE 2023, orele 13, care va avea loc la Casa Calfelor Kolping Timisoara, din Str. Dr. Ioan Bonțilă, Nr. 12-14, 300315 Timișoara, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.
  Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email office@stmf.ro, persoană de contact dr. Claudiu Dima, Secretar ASTMF. (tel 0722463169) Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa office@stmf.ro. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

  CD ASTMF PREȘEDINTE
  DR. IACOB MIHAI-SORIN