Convocator ședință 27 Aprilie 2023

CONVOCATOR

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 27 APRILIE 2023, orele 18.00, care va avea loc la Casa Calfelor Kolping Timişoara, din Str. Dr. Ioan Bonțilă, Nr. 12-14, 300315 Timișoara, jud. Timiș, cu următoarea Ordine de zi:

I .SIMPOZION MEDICAL al AstraZeneca:

18:10 – 19:00 Simpozion AstraZeneca: „Screening-ul, diagnosticul şi managementul afecțiunilor cardio-reno-metabolice în cabinetul medicului de familie”

18:10 – 18:30 “Screening-ul şi diagnosticul BCR în cabinetul medicului de familie”, Dr. Sorin Mihai Iacob – medic primar medicină de familie

18:30 – 18:50 “Managementul pacientului cu IC – perspectiva colaborării CARDIOLOG – MEDIC DE FAMILIE”, Dr Marius Ţurcan – medic primar cardiologie

18:50 – 19:00 Sesiune de întrebări şi răspunsuri Dr. Mihai Iacob/Dr. Marius Ţurcan.

II.ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ASTMF:

1. Execuţia bugetară 2022, Aprobarea bilanţului 2022, Proiectul de buget 2023.

2. Propuneri de modificare a Proiectului Normelor Contractului Cadru 2023 din partea ASTMF.

3. Informare despre stadiul distribuirii Dispozitivelor Medicale (Concentratorul de Oxigen, Pulsoximetru, Teste Antigen Rapide Covid 19) de către ASTMF.

4. Raportul activităţii actuale a Departamentelor ASTMF.

5. Informare despre programarea Modulului nr.3 pentru Simpozionul de Medicină de Urgenţă Prespitaliceasca organizat de către ASTMF – Colegiul Medicilor Timiș, şi finalizarea înscrierilor. Înscrierea la Modulul 3 din cadrul Proiectului STMF-Colegiul Medicilor Timiş. Curriculum acestor 5 module de simpozioane: (1. Urgente prespitalicesti – UPU, 2. Urgente traumatologie şi chirurgie generală, 3. Urgente urologice, ginecologice şi obstetricale, 4. Urgenţe Medicale, 5. Urgente Pediatrice) şi lectorii propuşi de către Colegiul Medicilor Timiş şi ASTMF.

5. Diverse.

  • Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesul-verbal și a celorlalte

 documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

  • Desemnarea secretarului de ședință.

Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența

a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și

art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul

precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse

pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul

la un singur vot.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua

 ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 27 APRILIE 2023, orele 19, care va avea

 loc la Casa Calfelor Kolping Timişoara, din Str. Dr. Ioan Bonțilă, Nr. 12-14, 300315 Timișoara, jud.

Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la

dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email office@stmf.ro, persoană

 de contact dr. Claudiu Dima, Secretar ASTMF. (tel 0722463169). Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa office@stmf.ro. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

CD ASTMF