Convocator ședință adunare generală

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, în conformitate cu prevederile actului constitutiv și a statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 22 septembrie 2022, orele 12.30-14.30, ce va avea loc la Casa Adam Müller GUTTENBRUNN, Str. Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 10-12, Timişoara, Cod Poştal 30008, jud. Timiș, cu următoarea ORDINE DE ZI:

  1. Situația Centrelor de Permanentă; ASTMF invita reprezentanţi DSP şi CSAJ Timiş la discuţii despre viitorul Centrelor de Permanentă în contextul legislativ actual.
  2. Propuneri pentru ședința de toamnă a Senatului ASNMF/MG din data de 21 octombrie 2023, ora 10.00, care va avea loc la sala de conferințe” Constantin Brâncuși” a Hotelului Ramada Plaza din Craiova; Invitatia de participare a membrilor organizatiei profesionale din Timis cu lucrari stiintifice  la viitoarea Conferinta ASNMF Craiova.

3. Situația liniei de finanțare din PNNR – Investiția specifică: I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

4. Organizarea unei viitoare Conferinte Nationale ale ASNMF/MG in anul 2023 la Timisoara.

5. Diverse

– Desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesul-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– Desemnarea secretarului de ședință.

Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de data de 22 septembrie 2022, orele 13.00-14.30, ce va avea loc la Casa Adam Müller GUTTENBRUNN, Str. Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 10-12, Timişoara, Cod Poştal 30008, jud. Timiș, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av. paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, ţel. 0724299509.

Reprezentarea asociaților se poate face doar de către alți asociați, pe bază de procuri speciale, care se vor completa și trimite scanate la adresa av. păunescu/cecilia@gmail.com, până la data de 22 septembrie 2022, orele 12.30, urmând a fi prezentate în original la ședința adunării generale a asociației.

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av. păunescu/cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

CD ASTMF