POCUS sau ecografia de prim contact cu pacientul în curriculumul de pregătire din specialitatea medicină de familie (nivel de bază şi avansat)

1. Ce înseamnă POCUS în medicina de familie?

Ultrasonografia la punctul de îngrijire (POCUS; point-of-care ultrasonography) reprezintă o investigaţie ecografică complementară efectuată de clinician la domiciliul persoanei sau în cabinetul medicului de familie, oriunde se află situat pacientul, adresată pacienţilor simptomatici cu afecţiuni acute sau cronice, în scopul diagnosticului precoce sau/şi de ghidare şi management al tratamentului. POCUS reprezintă, practic, o extindere a examenului clinic în practica medicului de familie şi se bazează şi se corelează direct cu localizarea simptomelor.

Ultrasonografia la punctul de îngrijire este „mâna dreaptă” a specialităţilor medicale, jucând un rol proeminent în patologia de urgenţă, acută sau cronică, mai ales în cabinetul medicului de familie. POCUS ar putea fi un pilon central la primul contact cu pacientul simptomatic(3).

Ecografia la punctul de îngrijire poate fi definită ca utilizarea unui dispozitiv cu ultrasunete care produce imagini pentru ghidarea diagnosticului şi managementului de caz de către medicul de familie în punctul de îngrijire, în timp real, permiţând corelarea directă cu semnele şi simptomele pacientului. POCUS este o ultrasonografie de diagnostic avansată, care este efectuată şi interpretată de medicul curant ca un test imagistic la patul bolnavului(1). Aceasta este integrată în activitatea clinică şi poate creşte acurateţea diagnosticelor sau a procedurilor terapeutice, reducând timpul necesar stabilirii diagnosticului prezumtiv şi, mai ales, poate reduce costurile actului medical(2).

Medicii de familie sunt instruiţi să gestioneze atât afecţiunile cronice, cât şi urgenţele acute, adesea în cadrul aceleiaşi şedinţe, adresându-se în aceeaşi măsură femeilor şi bărbaţilor, cât şi tinerilor sau vârstnicilor. POCUS efectuată de clinician la locul de îngrijire al pacientului este un instrument important pentru a ghida managementul cazului pentru diagnosticul precoce cu un scop ţintit. Reprezintă o extensie şi completează examenul clinic al medicilor pentru a realiza un diagnostic corect pozitiv şi diferenţial.

În concluzie, datorită unui număr semnificativ de avantaje, ultrasonografia ar trebui să fie un instrument de diagnostic, pe lângă stetoscop, în cabinetul medicului generalist. În opinia noastră, cele două instrumente ar trebui considerate complementare(5).

POCUS este definită ca „ultrasonografia adusă pacientului şi efectuată de furnizor în timp real”(1), fiind concepută pentru a răspunde la o întrebare clinică specifică sau pentru a îndeplini un scop procedural specific, şi nu poate substitui examinarea formală cu ultrasunete sau un screening(1,2).

POCUS este utilă pentru a exclude urgenţele medicale, a diagnostica condiţii de complexitate scăzută până la moderată şi pentru a monitoriza bolile acute sau cronice, independent de infrastructura medicală(2-7).

Ecografia la punctul de îngrijire este o tehnologie de diagnosticare rentabilă, care, odată cu pregătirea educaţională, este accesibilă şi portabilă, dar şi o modalitate de diagnosticare convenabilă pentru a completa evaluările clinice. POCUS este benefică prin faptul că poate reduce numărul de teste imagistice necesare, atenuând totodată barierele în calea asistenţei medicale pentru comunităţile rurale şi izolate. POCUS se referă la utilizarea ultrasunetelor la patul unui pacient în scopuri diagnostice sau terapeutice.

Clinicianul foloseşte ultrasunetele la punctul de îngrijire pentru a ghida evaluarea şi diagnosticul, împreună cu un examen clinic tradiţional. POCUS este o examinare cu ultrasunete focalizată, efectuată imediat în contextul examenului fizic.

Întrebarea centrală este: „Ce ar trebui să cunoască un medic specializat în medicină de familie pentru a practica POCUS?” În esenţă, este vorba de a putea decide cu o mai mare acurateţe în situaţii acute, cu sprijinul ecografiei de urgenţă în special („instrument de triaj”, ecografie de urgenţă), dacă un pacient poate continua să fie tratat la domiciliu sau dacă sunt necesare diagnostice şi tratamente acute suplimentare în spital. Acest lucru scuteşte pacientul de alte examinări de diagnostic, de multe ori inutile, şi ajută la iniţierea mai devreme a terapiei adecvate. Mulţi clinicieni au fost de acord că ultrasunetele POC, datorită capacităţilor sale, funcţionează bine ca o completare a evaluării clinice(5).