UPDATE – Convocator Ședință Adunare Generală – 10 Ianuarie 2022

CONVOCATOR

(completare)

Având în vedere creșterea numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Timiș și evoluția prognozată pentru următoarea perioadă,

Întrucât ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI convocată pentru data de 10 ianuarie 2022 s-a stabilit a fi ținută la sediul Colegiului Medicilor Timiș, din Timişoara, Str. Independenţei, nr.10, jud. Timiș, locație unde nu poate fi asigurată respectarea regulilor de distanțare pentru prevenirea infectării,

CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, întrunit în ședință la 4 ianuarie 2022, având în vedere și prevederile art. 75 din OUG nr. 70/2020, a hotărât ținerea ședinței din data de 10 ianuarie 2022, la Centrul Adam Muller Guttenbrunn, din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10-12, jud. Timiș, locație la care pot fi asigurate măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, stabilite prin actele normative în vigoare.

ÎN CONSECINȚĂ, CONSILIUL DIRECTOR al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în conformitate cu prevederile statutului asociației, convoacă ședința adunării generale a ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, înregistrată în Registrul Special Asociații la Judecătoria Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, în data de 10 ianuarie 2022, orele 12.00, ce va avea locla Centrul Adam Muller Guttenbrunn, din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10-12, jud. Timiș.

CELELALTE CONDIȚII DE CONVOCARE RĂMÂN NESCHIMBATE:

ORDINE DE ZI:

1. Confirmarea hotărârilor adoptate la ședința adunării generale a asociației din 21 octombrie 2021;

2. Modificarea prevederilor din statutul asociației privind termenul pentru convocarea ședințelor adunării generale și modalitățile de convocare, conform proiectului anexat prezentului convocator;

3. Diverse

– depunerea documentelor în vederea efectuării plăților pentru susținerea activității medicilor de familie din județul Timiș, prin acordarea sprijinului financiar pentru activitatea de vaccinare în cadrul Proiectului Pilot de Vaccinare din Timis, intitulat STOP PANDEMIA, conform  reglementărilor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Fiecare medic participant la Proiectul Pilot de vaccinare din Timis, va prezenta următoarele documente: 1. Copie dupa raportul numeric cu pacientii vaccinati extrasa din RENV adulti incepand din 01.04.2021 pana in 31.12.2021, insa plata vaccinarilor prin Proiectul „Stop Pandemia” se va face doar pentru primele 100 inoculari efectuate.

2. Factura (pe cabinet) pentru serviciile de vaccinare (100 vaccinari/medic)  și,

3. Copie dupa Contractul de Vaccinare încheiat cu CJAS Timiș în luna aprilie 2021.

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

– desemnarea secretarului de ședință.

Conform prevederilor statutului asociației: art. 8.2. – Adunarea generală deliberează în mod valabil în prezența a cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți și art. 8.3. – Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

În cazul în care adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum se convoacă a doua ședință a adunării generale, cu aceeași ordine de zi, în data de 10 ianuarie 2022, orele 12.30, ce va avea loc la Centrul Adam Muller Guttenbrunn, din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 10-12, jud. Timiș, care poate să delibereze oricare ar fi numărul membrilor prezenți.

Documentele şi materialele privind ordinea de zi, inclusiv formularele de procuri speciale, vă pot fi puse la dispoziție electronic, prin email, în urma transmiterii unei solicitări la adresa de email av.paunescu.cecilia@gmail.com, persoană de contact avocat Virginia – Cecilia Păunescu, tel. 0724299509.

Membrii asociației au acces la documentele ședinței adunării generale, acestea fiind transmise prin email, la solicitare, la adresa av.paunescu/cecilia@gmail.com. Conform dispozițiilor legale, accesul la informaţiile legate de ședința adunării generale, se face pe bază de cerere şi cu limitarea accesului la datele personale.

Timișoara, 5 ianuarie 2022,

PREȘEDINTE

DR. IACOB MIHAI-SORIN

CONSILIUL DIRECTOR ASTMF