Adresa echipamente de protecție STMF și Patronatul Timiș

Întrucât coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu celelalte instituţii implicate (art. 5 din Decretul nr. 195/2020), vă adresăm solicitările de mai jos.

Serviciile medicale acordate de către medicii de familie sunt de importanță majoră în contextul măsurilor luate pentru combaterea epidemiei provocate de coronavirus. Cu toate că medicii de familie au fost desemnați pentru a îndeplini diverse și importante atribuții (obligații) în lupta împotriva infecţiilor cu Coronavirus, nu beneficiază de nici un fel de măsuri de protecție. Astfel suntem azi în situația în care am epuizat toate materialele sanitare de dezinfecție și echipamentele de protecție pe care ni le-am cumpărat singuri, nu mai avem de unde să achiziționăm altele. Prin urmare punem în pericol atât sănătatea pacienților noștri, cât și a noastră, fiind în mare pericol de contaminare.
În preambulul OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei s-a reținut că “gestionarea fiecărui caz de suspiciune cu Coronavirus necesită folosirea unor echipamente specializate de protecţie pentru personal”, și mai mult că “achiziţionarea în mod descentralizat şi neunitar a unor astfel de echipamente specializate de protecţie ar înregistra perioade de timp foarte lungi, acţiune care ar conduce la întârzieri în dotarea unităţilor beneficiare, cu posibil risc asupra sănătăţii populaţiei”. Scopul promovării OUG nr. 11/2020 îl constituie tocmai a asigura, “în mod unitar şi profesionist, apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, generate de tipul de risc epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple care să permită restabilirea rapidă a stării de normalitate”.


Conform art. 6 din OUG nr. 11/2020 produsele achiziționate conform procedurii instituite prin acest act normativ pot fi scoase din stocurile de urgenţă medicală sau date în folosinţă gratuită în următoarele situaţii:
“a) pericol potenţial, iminenţa ameninţării ori apariţia unei epidemii/pandemii sau alte evenimente generatoare de victime multiple pe teritoriul naţional;
B) instituirea stării de urgenţă pentru sănătatea publică la nivel internaţional;”
Cabinetele medicale de medicină de familie sunt autorizate de autorități precum Ministerul Sănătăţii şi Direcţia de Sănătate Publica pentru a desfăşura un serviciu public, și anume acela de asistenţă medicală primară. Situația de urgență în care ne aflăm în momentul de față justifică măsura distribuirii echipamentelor de protecție și a materialelor necesare pentru dezinfecție în cabinetele de medicină de familie, măsură care trebuie adoptată DE URGENȚĂ.
În condițiile prezente nu ne mai putem exercita profesia fără a ne face vinovați de răspândirea infecțiilor cu coronavirus în rândurile pacienților noștri.


Media de vârstă în rândul medicilor de familie este de peste 58 ani, iar mulți dintre colegii noștri au mai mult de 65 de ani. Cu toate acestea suntem în prima linie și continuăm să acordăm servicii de asistență medicală primară, fără materiale pentru dezinfecție și fără echipamente de protecție, punându-ne în pericol viața noastră, a familiilor noastre și a pacienţilor noştri.
Pentru a continua acordarea serviciilor de asistență medicală primară, în baza dispozițiilor art. 6 alin. 2 și art. 7¹ din OUG nr. 11/2020 întrucât există un risc iminent pentru sănătatea publică solicităm ca pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 să dispuneți darea în folosinţă gratuită a materialelor dezinfectante și a echipamentelor necesare desfășurării activității cabinetelor de medicină de familie, măsură absolute necesară pentru combaterea efectelor epidemiei.


Exista marele risc ca într-un caz contrar, un număr mare de medici de familie să fie contaminaţi în condiţiile exercitării profesiei la locul de muncă, şi să nu mai poată să-şi îndeplinească activitatea, riscând ca un număr mare de pacienţi să rămână fără servicii de medicină primară.
De asemenea vă semnalăm situația paradoxală cu care ne confruntăm cu privire la decontarea serviciilor de asistență medical primară. Deși la art. 17 lit. b din Decretul nr. 195/2020 se stabilește că serviciile medicale şi medicamentele pot fi acordate şi validate şi fără semnarea cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor, în schimb măsura nu este corelată cu sistemul informatic SIUI, unde încă nu este eliminată bifa de consultație fără card. Trebuiesc dispuse măsuri urgenţe de corelare şi funcţionare a sistemului informatic unic integrat SIUI conform legislaţiei în vigoare.


Pentru atenuarea șocului produs de actuala criză guvernul a dispus măsuri economice menite să atenueze efectele pentru diverse categorii profesionale, însă profesia noastră a fost din nou omisă. Propunem adoptarea măsurilor necesare pentru ca toate formele de organizare prin care medicii de familie își exercită profesia conform legii, să fie scutite de la plata impozitului, pentru a putea să supraviețuim economic situației actuale şi mai ales viitoare. Aşteptăm o serie de propuneri concrete care să protejeze medicina de familie, fundamentul unui sistem medical modern.

Leave a comment