Comunicat comun STMF și Patronat

Subscrisa SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, cu sediul în Timișoara, str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată în registrul special – Asociații aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, reprezentată prin Președinte Dr. Mihai Sorin Iacob și subscrisa asociația PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ, înregistrată în registrul special – Asociații aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 48/20.11.2000, CIF 13559560, reprezentată legal prin Președinte Sârbovan Vlad Călin, având în vedere starea de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 vă prezentăm documentul comun adoptat de către organizațiile profesionale ale medicilor de familie din județul Timiș prin care am stabilit condițiile în care se organizează activitatea în cabinetele medicale de medicină de familie, precum și în centrele de permanență în care își desfășoară activitatea medicii de familie, în perioada stării de urgență, în condiții de siguranță, atât pentru pacienți, cât și pentru membrii profesiei noastre.
În perioada de transmitere comunitară a COVID, în vederea limitării transmiterii infecției COVID se vor respecta următoarele principii:
– Se vor utiliza mijloace electronice pentru efectuarea consultațiilor (telemedicina), în funcție de circumstanțele fiecărui caz și posibilități, conform recomandărilor OMS România şi WONCA;
– Vor lua măsuri de protecție a pacienților și a personalului medical din cabinetele medicale de medicină de familie, precum și în centrele de permanență în care își desfășoară activitatea medicii de familie, astfel încât pacienții să aibă acces servicii de asistență medicală primară fără pericol de infectare.
ACTIVITĂȚI PREPONDERENT DESFĂȘURATE ÎN CABINETELE MEDICALE DE MEDICINĂ DE FAMILIE, PRECUM ȘI ÎN CENTRELE DE PERMANENȚĂ, ÎN PERIOADA DE TRANSMITERE COMUNITARĂ A COVID:
Triaj epidemiologic telefonic al pacienţilor cu afecţiuni acute respiratorii, consultaţie telefonică sau on-line, cu respectarea recomandărilor OMS România – Tabel 1si 2- Chestionare tip, pentru teleconsultația şi monitorizarea pacienților suspecți de COVID-19;
Monitorizare telefonică autoizolaţi la domiciliu şi activităţi de suport (evaluare şi consiliere zilnică, eliberare aviz şi concediu medical, conform Ord. 414/12.03.2020);
Monitorizare pacienţi cronici, acutizări, afecţiuni acute şi subacute, altele decât cele respiratorii, urgente cod alb/albastru/verde:
– Consiliere telefonică în caz de afecţiuni acute/subacute/acutizări altele decât infecţiile respiratorii acute şi programare pentru consultaţii la cabinet în intervale orare bine stabilite, management strict al programărilor;
– Evaluare şi ajustare tratament cronic, continuarea tratamentului cronic având în vedere suspendarea limitărilor de prescriere prevăzute în HG 720/2008 și în protocoalele terapeutice pentru a limita circuitul pacienţilor cronici în sistemul sanitar şi a scădea riscul de transmitere la această categorie vulnerabilă;
– Eliberare Rp – reţeta electronică FĂRĂ CARD (cardul- factor major de transmitere a infecţiei, igiena mâinilor) Propunem eliberarea tuturor tipurilor de reţeta în aceasta modalitate electronică inclusiv reţetele TAB II şi TAB III – speciale, care sunt eliberate în neconcordanta, pe formulare speciale de la DSP în prezent;
Activităţile preventive – supraveghere sarcina şi lăuzie, nou-născuţi, sugari, vaccinare, screening;
Consilierea pacienţilor proprii despre importanţa limitării răspândirii infecţiei virale şi conduita de urmat în anumite situaţii, calmarea situaţiei de panică, consiliere personalizată.!!!
 
 ÎN PERIOADA DE TRANSMITERE COMUNITARĂ EXTINSĂ VOR FI CONTINUATE CONSULTAŢIILE LA CABINET CU PURTAREA ECHIPAMENTULUI DE PROTECŢIE INDIVIDUALĂ, SE VOR CONTINUA CONSULTAŢIILE LA DISTANŢA MONITORIZAREA TELEFONICĂ SAU PRIN ALTE MIJLOACE (MAIL, MESSENGER, WHATSAPP), întrucât:
– În cabinetele de medicină de familie și centrele de permanență există o deficientă gravă a echipamentelor de protecție individuală și substanțe dezinfectante pentru etapa de transmitere comunitară;
– Infrastructura și dotarea cabinetelor de medicină de familie și a centrelor de permanență nu permite asigurarea circuitelor funcționale pentru a limita transmiterea infecţiei;
– În cazul propunerii de îngrijire la domiciliu, nu există medici de familie care să asigure înlocuirea celor care se îmbolnăvesc său intră în izolare în urma contaminării. Având în vedere faptul că vârsta medie a medicilor de familie depăşeşte 58 de ani, şi majoritatea suferă de boli cronice, vă solicităm să ne precizaţi în eventualitatea îmbolnăvirii într-un număr mare a medicilor de familie, prin contaminare la domiciliile pacienţilor (cum s-a întâmplat şi în Italia unde ¾ din decese este reprezentat de către medicii de familie) cu cine vor fi înlocuiţi aceştia, în cazul îmbolnăvirii, carantinei sau mai rău, al decesului acestora.
– Trebuie ţinut cont că sunt necesare pentru consultaţii la domiciliu, în acest moment când este declarată transmiterea intra comunitară, de echipament complet de protecţie individuală în conformitate cu recomandările OMS (combinezon, ochelari de protecţie, capelina, halat, botoşei, mănuşi de latex-2 perechi) pentru minim două persoane medic şi asistent, mijloc de deplasare special, în care să te poţi respecta decontaminarea corespunzătoare, (având în vedere că este cunoscut faptul că virusul este viabil până la 14-17 zile, fiind imposibil astfel să folosim autoturismul personal), precum şi o procedură specială, stabilită la nivel naţional.
– Pentru persoanele (aparţinătorii) contacti direcţi, ai unei persoane confirmate că fiind infectate cu COVID19 rămaşi la domiciliu, medicii de familie pot asigura în prezent doar consultaţii la distanţa de tipul consultaţii telefonice sau video-consultaţii conform recomandărilor OMS, în lipsa unui echipament de protecţie corespunzător, nefiind instruiţi pentru respectarea măsurilor de protecţie epidemiologică, şi a lipsei unui protocol adecvat în acest domeniu. Nu dorim să ne transformăm din medici sau salvatori, în vectori ai noului coronavirus pentru pacienţii noştri, riscând astfel să intrăm în culpă medicală conform legislaţiei în vigoare.
– Pentru a asigura consultaţiile acestor persoane la domiciliu, este necesară testarea lor prealabila pentru infecţia cu COVID19. Doar în situaţia în care persoanele mai sus menţionate, prezintă teste negative la infecţia cu COVID 19, medicii de familie pot efectua consultaţii şi la domiciliu fără un echipament adecvat conform criteriilor OMS.
Solicităm ca toate măsurile dispuse în sarcina medicilor de familie din județul Timiș pentru combaterea infecției COVID să aibă la baza aspectele mai sus prezentate.
De asemenea reiteram solicitarea noastră de a trece la o etapă de testare extinsă a personalului medical din medicina primară.
Vă solicităm ca reprezentanții asociațiilor profesionale ale medicilor de familie din Timiș să fie consultați în legătură cu orice situații în care urmează a fi dispuse măsuri cu privire la activitatea acestora..
 
Având în vedere cele precizate în strânsă legătură cu pandemia de COVID 19, pentru limitarea transmiterii acesteia, vă rugăm să ne sprijiniţi în acest sens, astfel încât toţi medicii de familie să fie echipaţi cu toate materialele de protecţie individuală necesare, luând în considerare faptul că medicina primara este în prima linie şi direct expusă la contaminarea cu virusul SARS COV 2.
 
 
 
 
Cu deosebită consideraţie,
 
 
Dr. Mihai Sorin Iacob – Președinte
 
SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI

Dr. Sârbovan Vlad Călin – Președinte,
 
PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ

Leave a comment