Participarea MF la Screening cc Col uterin

INFORMARE
In cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara se derulează Programul Național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin prin efectuarea testării Babeș Papanicolaou la populația feminină eligibilă în regim de screening populațional. Medicii de familie aflați in relații contractuale cu CJAS pot solicita intrarea în rețeaua de screening organizată de către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru efectuarea următoarelor activităti:
-informare şi consiliere a femeilor privind măsurile de prevenire a cancerului de col uterin şi de mobilizare a populaţiei eligibile pentru testarea Babeş-Papanicolaou, precum și managementul cazurilor depistate cu leziuni precursoare sau incipiente conform scrisorii medicale emise;
-recoltare a materialului celular cervical.
Cabinetele de asistenţă medicală primară, indiferent de forma de organizare a acestora, pot intra în cadrul rețelei de screening dacă sunt în relaţie contractuală cu CJAS pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, și suplimentar, pentru activități de recoltare a materialului celular cervical dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:
-fac dovada deţinerii dotării necesare recoltării materialului celular cervical în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare;
-fac dovada încadrării personalului medical care deţine documente ce atestă formarea profesională în domeniul recoltării materialului celular cervical. Documente necesare pentru inscrierea in reteaua de screening:
1. Cerere de înscriere;
2. Copia, conformă cu originalul, a contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicala primară, încheiat cu casa de asigurări de sănătate (fara anexele contractului);
3. Copia, conformă cu originalul, a Autorizatiei sanitare de funcționare;
4. Tabele cu personalul medical implicat în program (medic, asistentă:
nume/ prenume/ CNP/specialitate/grad profesional/cod parafă) și programul de lucru (pentru medic și personalul mediu sanitar)
5. Catagrafia populaţiei feminine 25-64 ani (Nume, Prenume, CNP, adresa).
Pentru depunerea documentelor și informații suplimentare vă rugăm contactați:
Departamentul Juridic al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, str. Hector 2A, tel 0256 200048

Leave a comment