Solicitare comuna Societatea Timis de Medicina Familiei si Patronatul Timis

CĂTRE, 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

office@cmr.ro

– În atenția d-lui Președinte prof. univ.dr. Daniel Coriu–

Stimate Domnule Președinte,

 COLEGIUL MEDICILOR TIMIȘ

colegmedtm@gmail.com

– În atenția d-lui Președinte prof. univ.dr. Lazăr Octavian Fulger –

Stimate Domnule Președinte, 

            Subscrisele: ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI, cu sediul în Timișoara, str. Zăvoi, nr. 6, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată în registrul special aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 31/11.04.2005, CIF 17517479, reprezentată prin Președinte Dr. Mihai Sorin Iacob și PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ, înregistrat în registrul special aflat la grefa Judecătoriei Timișoara sub nr. 48/20.11.2000, CIF 13559560, reprezentată prin Președinte Sârbovan Vlad Călin,

Referitor la adresa nr. 8712/13.11.2020 a Colegiului Medicilor din România prin care se solicită colegiilor medicilor din teritoriu să sprijine activitatea medicilor de familie prin întocmirea unor liste cu medici de familie care pot asigura înlocuirea medicilor de familie aflați în incapacitate temporară de muncă în a-și exercita profesia, arătăm următoarele solicitari si propuneri in adresa atasata.

În consecință vă solicităm sprijinul în a negocia modificarea condițiilor contractului cadru, dar si la intocmirea listelor de medici de familie cu licenta de inlocuire, în spiritul celor precizate in adresa noastra.

În așteptarea răspunsului dumneavoastră vă asigurăm de întrega noastră considerație,

Dr. Mihai Sorin Iacob – Președinte

ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINĂ FAMILIEI

Dr. Sârbovan Vlad Călin – Președinte

            PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE TIMIȘ

Leave a comment